Druhé kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční 25.ledna od 14. do 22. hodin a 26. ledna od 8. do 14. hodin. Voliči tentokrát obdrží volební lístky až ve volebních místnostech. Dostanou lístky všech devíti kandidátů, rozhodovat se budou ale už jenom mezi Karlem Schwarzenbergem a Milošem Zemanem (pouze v případě, že by některý z kandidátů odstoupil, přijdou na řadu další v pořadí).

O vydání voličského průkazu pro druhé kolo volby, lze požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Žádost v listinné a elektronické podobě musí být doručena příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. 18. ledna 2013 do 16,00 hodin. Osobně, nejzazší lhůta pro osobní požádání o vydání voličského průkazu je 2 dny přede dnem voleb, tj. 23. ledna 2013 do 16.00 hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu. Požádat o vydání voličského průkazu v Kutné Hoře je možné na správním odboru MÚ Kutná Hora v Radnické ulici č. 178.

Autor: Jan Šmok 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

 

Zavřít menu