Vstup do sběrného dvora je z důvodu snížení rizika nákazy koronavirem regulován
Vstup do sběrného dvora je od 13. října z důvodu eliminace rizika šíření koronaviru COVID-19 a na základě usnesení vlády ČR regulován. Každý příchozí vyčká u vjezdu do areálu, do doby než obsluha odbaví „prvního“ příchozího. Do areálu sběrného dvora vjíždějte a vstupujte jednotlivě!
Respektujte pokyny obsluhy.
Do areálu platí zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály).
Děkujeme za pochopení a respektování tohoto omezení.
tz, red
Zavřít menu