Výběrové řízení na městského architekta bude vyhlášeno v srpnu, bude poskytovat konzultace i pro veřejnost

Kutná Hora by měla mít od ledna 2020 městského architekta. Jeho úkolem bude dohlížet na urbanistický a architektonický rozvoj města a poskytovat i konzultace pro veřejnost. Zřízení této pracovní pozice formou externí spolupráce schválili kutnohorští radní na svém červencovém zasedání. Bude vypsáno výběrové řízení.

„Kutná Hora je historické město zapsané na listině UNESCO a zaslouží si, aby veškeré investice a renovace byly řešeny i z architektonického a urbanistického hlediska,“ uvedl starosta města Josef Viktora (ANO), který považuje zřízení pozice městského architekta za prioritu. Architekt by se měl podle jeho slov vyjadřovat  k investičním, rozvojovým akcím i k územnímu plánu. Starosta připomenul pokračující revitalizaci Vlašského dvora, parku, dostavbu sportovní haly Klimeška, plánované celkové terénní úpravy sportovního areálu a výstavbu skateparku.

S vyhlášením výběrového řízení na pozici městského architekta se podle slov Víta Šnajdra (Piráti) počítá ještě o prázdninách.  „Jelikož je velmi důležité, bude otevřené tři měsíce, aby měli zájemci dost času seznámit se s lokalitou, s konceptem Kutné Hory a vypracovat své přípravné práce,“ vysvětil Vít Šnajdr s tím, že v zadání výběrového řízení se město inspiruje Litomyšlí, kde městský architekt funguje již deset let a Kolínem, kde byla tato pracovní pozice také zřízena.  Architekt bude pracovat jeden den v týdnu a počítá se i s vyčleněním hodin pro veřejnost. Jedním z jeho úkolů bude dbát na zachování historické hodnoty centra města, ale zároveň ho udělat přístupnějším a přátelštějším k běžnému životu.

„Myslím si, že pozice městského architekta do Kutné Hory patří,“ zdůraznil Vít Šnajdr. Vzhledem k tomu, že je Kutná Hora historickou perlou, očekává, že zájem o tuto pozici bude velký.

pra

 

Zavřít menu