Stavba tréninkové haly bude zahájena po ukončení výběrového řízení, město připravuje koncept na úpravu okolí sportovního areálu   

Výběrové řízení na třetí etapu výstavby sportovní haly Klimeška by mělo být ukončeno 24. července podpisem smlouvy s vítězným uchazečem, který podal nejnižší nabídkovou cenu. V současné době běží zákonné lhůty pro možné odvolání firem, které neuspěly. Do výběrového řízení se přihlásilo šest zájemců. 

Předpokládané náklady na závěrečnou etapu výstavby sportovní haly, tedy výstavbu tréninkové haly, se podle slov starosty města Josefa Viktory (ANO) pohybuje kolem dvaačtyřiceti milionů korun včetně DPH, z toho padesát procent by měla být dotace.  „Akce byla zařazena do vybraných k financování. K získání oficiálního rozhodnutí o přidělení dotace nám chybí poslední formální krok a to podpis smlouvy s dodavatelem a doložení potřebných dokumentací o výběrovém řízení,“ uvedl Jiří Janál, vedoucí odboru investic Městského úřadu Kutná Hora.

Tréninkovou halu bude možné použít i pro soutěžní zápasy

Třetí etapa řeší výstavbu tréninkové haly, která bude stejně velká jako hlavní hala. Podle slov místostarosty Víta Šnajdra (Piráti) ji bude možné využívat i pro soutěžní zápasy například florbalu a házené. Tréninková hala nebude mít tribunu pro 500 lidí jako hlavní hala, vejde se tam jen menší počet diváků. „Zcela určitě bude využita. V současné době je na Klimešce velký přetlak zájemců, místních sportovních oddílů,“ zdůraznil Vít Šnajdr a dodal, že tréninková hala bude spolu s hlavní halou a zázemím tvořit funkční celek.

Stavba bude zahájena po podpisu smlouvy s dodavatelem

Aby byly splněny podmínky, musí být dotace ve výši okolo 21 milionů korun proinvestována do konce letošního roku. Stavební práce budou zahájeny po podpisu smlouvy s dodavatelem. Předpokládaný termín dokončení výstavby sportovní haly je květen příštího roku. „Aby mohla hala fungovat, budou vyhlášena ještě další výběrová řízení a to na vybavení, výsledkovou tabuli atd. Předpokládám, že třetí etapa výstavby bude jednodušší, než předchozí. Máme už zkušenosti, součástí tréninkové haly nebude tribuna, část nosných sloupů již stojí a i stavebně je tato akce stavebně jednodušší,“ podotkl Jiří Janál.

Součástí volnočasového areálu Klimeška by mohl být i skatepark

Souběžně s přípravou výstavby závěrečné etapy sportovní haly město řeší i vzhled okolí. Architekt Martin Kremla z oboru investic Městského úřadu Kutná Hora byl vedením města pověřen, aby připravil koncept, jak by okolí haly mohlo vypadat. Součástí volnočasového areálu by mohl být skatepark, prostor pro koloběžky, kola. Připravuje se studie tak, aby okolí zapadalo do celkového architektonického záměru místa. „Musíme být připraveni. Pokud by se našel vhodný dotační titul, využili bychom ho,“ doplnil místostarosta Vít Šnajdr s tím, že se počítá s veřejnou diskuzí úpravy okolí sportovní haly.

Monika Pravdová

Zavřít menu