Výstavbě chodníku k ČKD bránily nevyřešené majetkové vztahy, zastupitelé budou jednat o odkupu zbývajícího pozemku

Zastupitelé budou 10. listopadu ve sportovní hale Klimeška jednat mimo jiné o odkupu pozemku na Karlově. Rada města na svém zasedání 21. října doporučila zastupitelům schválit odkup pozemku o výměře 798 m² od Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR do vlastnictví města za celkovou kupní cenu 175.560 korun. Pozemek leží v trase budoucího chodníku na Karlově k ČKD, o který město dlouhodobě usiluje, ale jehož realizaci doposud bránily nevyřešené majetkové vztahy. Zda se podaří výstavbu v příštím roce zahájit, bude podle slov starosty města Josefa Viktory (ANO) záviset na finančních možnostech města. „Jednáme s firmou Foxconn o finanční spoluúčasti,“ dodal starosta.

pra

Zavřít menu