První letošní zasedání Rady města se uskutečnilo 7. ledna. Rada na něm jednomyslně doporučila zastupitelstvu města zrušit usnesení o prodeji pozemku k výstavbě sportovní haly u budovy základní školy Kamenná stezka. Na základě koaličního prohlášení všech tří stran bude vedení města hledat pro město výhodnější variantu financování a vhodnější lokalitu umístění haly.

.
Dále bylo vyhlášeno poptávkové řízení na pronájem části Šultysovy ulice za účelem pořádání farmářských, zemědělských a podobných trhů v roce 2015 a poptávkové řízení na pronájem části Palackého náměstí za účelem pořádání tématických prodejních trhů během roku 2015.

2. zasedání rady města, 20. ledna 2015
Předseda tenisového klubu v Kutné Hoře pan Jiří Dolejš požádal vedení města o budoucí spolupráci a partnerství při realizaci projektu nafukovací haly na tenisových kurtech. Představil radním koncept a předložil finanční analýzu pro posouzení návratnosti investice. V současné době vedení města jedná i s panem Romanem Němcem o vybudování pevné tenisové haly, která by po dohodě s provozovatelem mohla sloužit i dalším sportům jako je florbal, házená či aerobic.
Tvůrci internetového projektu TV Čáslav navštívili radu města a prezentovali návrh projektu TV Kutná Hora. V době uspěchaného, neklidného a násilného zpravodajství přicházejí s pozitivními zprávami přinášejícími chuť k lidské tvorbě a životu, snažícími se zlepšit mezilidské vztahy a poukazovat na úspěchy a práci občanů Kutné Hory. Rádi by navázali spolupráci s Městem Kutná Hora a místními občany a po vzoru Čáslavi ještě v letošním roce projekt odstartovali.
Na vedení města se obrátila ředitelka školy společně s předsedou sídlištní komise se žádostí vybudovat, resp. obnovit u ZŠ Jana Palacha víceúčelové sportovní zařízení, které bude v budoucnu sloužit jak k potřebám školní výuky, tak v odpoledních hodinách veřejnosti. Škola má dlouhodobě potíže při výuce tělesné výchovy. Pro klasické lehkoatletické discipliny nemá regulérní podmínky a i pro míčové hry pod širým nebem je hřiště nevhodné a prašné. Obdobně je na tom veřejnost a zejména sídlištní mládež v odpoledních hodinách. Radní se rozhodli žádosti vyhovět a nechají vypracovat studii.
Rada města se rozhodla podpořit II. ročník Kutnohorských gastronomických slavností pořádaných dne 23. května 2015 v Barborské ulici a ve Vorlíčkových sadech a poskytne záštitu a finanční podporu ve výši 50.000 Kč organizaci Kutnohorsko.cz, o.p.s., která slavnosti realizuje.
Bylo rozhodnuto o zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci prvního patra zimního stadionu. Jedná se o drobné stavební úpravy místnosti s občerstvením zamýšlené tak, aby vznikl otevřený prostor, který může sloužit např. i pro schůzovou činnost. Přístup povede přes vnější kovové schody, dojde k probourání meziokenních pilířů a k vytvoření vstupu. Zájemci o občerstvení tak nebudou muset přistupovat skrze přízemní budovu a vzájemně si překážet s hráči.
S ohledem na konec životnosti současné rolby sloužící na zimním stadionu, bylo rozhodnuto o podání žádosti o dotaci na rolbu novou. Při kladném vyřízení žádosti bude činit spoluúčast města na financování 30 % z celkové částky přesahující 3 miliony korun.
Vítězem výběrové řízení na akci „Obnova malé scény Tylova divadla v Kutné Hoře“ se stala firma CALIPSUM s.r.o. z Pohořelic za cenu 8.217.682,90 Kč včetně DPH. Na projekt budou čerpány dotace z ROP Střední Čechy.
Rada odsouhlasila vyvěšení záměru na pronájem kanceláří v Šultysově ulici v č.p. 154-5 za cenu nájemného 800 Kč/m2 ročně a 400 Kč/m2 ročně u skladovacích prostor a přístupové chodby. Dále bylo odsouhlaseno vyhlášení výběrového řízení č. SN 1/15 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 649 v Benešově ulici za cenu 800 Kč/m2 ročně za hlavní prostory a 400 Kč/m2 ročně za ostatní prostory.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v budově sokolovny v Malíně U Beránky č.p. 378 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. SN 2/15. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 2. března 2015 ve 13 hodin.
Rada města byla požádána příspěvkovou organizací Galerie Felixe Jeneweina o zrušení placení záloh za služby týkající se užívání nebytových prostor. S ohledem na skutečnost, že zálohy na služby související s užíváním nebytových prostor jsou nastaveny u všech nájemních smluv, rozhodli se radní postupovat jednotně i v tomto případě a žádosti nevyhovět.

Radim Fedorovič, radní 

 Usnesení Rady města Kutná Hora v kompletním znění najdete ZDE.

 

.

Zavřít menu