V úvodu jednání zastupitelstva 27. ledna složil slib zastupitele tvůrce animovaných filmů a grafický designer Jakub Obraz (Šance pro Kutnou Horu). Nahradil Petra Jurku, který se na základě osobních a pracovních důvodů vzdal mandátu začátkem letošního roku.

 

„Jako první náhradník na společné kandidátce Šance pro Kutnou Horu a STAN jsem vystřídal Petra Jurku, který se z osobních důvodů rozhodl na pozici zastupitele rezignovat. Doufám, že budu přiměřenou náhradou za kolegu, kterému chci tímto poděkovat za odvedenou práci. Mojí profesí je tvorba animovaných filmů a grafický design. Jsem spoluautorem logotypu Kutné Hory a autorem grafické podoby současných Kutnohorských listů.  V minulých letech jsem byl členem redakční rady Kutnohorských listů a pracoval jsem v komisi cestovního ruchu a komisi památkové péče. Zajímá mě veřejný prostor. Kvalita veřejného prostoru je měřítkem a zároveň metou vyspělé společnosti. Nežijeme přeci za ploty svých zahrad a za stěnami svých bytů. Velká část našich životů se odehrává na silnicích, ulicích, na zastávkách, v parcích. Tam by mělo směřovat společné úsilí, to považuji za ústřední téma komunální politiky. Ze stejných pohnutek se podílím i na vývoji projektu Lepší místo, který umožňuje občanům podílet se aktivně na rozvoji veřejného prostoru s pomocí současných komunikačních prostředků a bez byrokracie. Jako člen Šance pro Kutnou Horu bych byl samozřejmě raději, kdybychom mohli pokračovat v úspěšné práci na radnici, ale doufám, že i jako opozice dokážeme přispět k rozvoji města a nezklamat tak voliče, kteří Šanci pro Kutnou Horu dali nejsilnější mandát ze všech politických uskupení v současném zastupitelstvu města,“ představil se nový kutnohorský zastupitel Jakub Obraz.

(red)
.

Jakub Obraz 2015

 

.

Zavřít menu