Je to již neuvěřitelných deset let, kdy se město Kutná Hora začalo zabývat procesem plánování sociálních služeb. Příprava Komunitního plánu je otevřena každému, kdo by se chtěl na podobě sociálních služeb podílet, například zapojením se do některé z pracovních skupin.

.
I když tyto služby nejsou vždy v popředí zájmu a mnohdy o nich přemýšlíme až ve chvíli, kdy je potřebujeme, podařilo se v našem městě vytvořit širokou nabídku sociálních i souvisejících služeb pro uživatele různých cílových skupin.
Právě probíhající příprava již 4. Komunitního plánu je odrazem nejen velmi dobré spolupráce neziskových organizací a města Kutná Hora, ale i poskytovatelů navzájem, a v neposlední řadě i dobré znalosti potřeb uživatelů. Pracovní skupiny se budou při tvorbě navazujícího plánu zabývat jak stávajícími službami, které je ve městě potřeba udržet, ale i službami rozvojovými, které případně v současné době ve městě chybí.
Tvorba Komunitního plánu je proces otevřený každému, kdo by se chtěl na podobě sociálních služeb podílet. V případě zájmu je možné kontaktovat koordinátorku komunitního plánování Bc. Barboru Novákovou na tlf č.: 327 710 291, nebo emailu: novakovab@kutnahora.cz a zapojit se do některé z pracovních skupin.

Za koordinační skupinu KP: Bc. Barbora Nováková

.

Zavřít menu