V některých médiích avizovaný prodej kutnohorského kulturního domu Lorec se prozatím odkládá. Na dnešní schůzce se zástupci vedení města a většinového vlastníka společnosti Sparta Kutná Hora a.s. dohodli, že budou dále jednat o variantě odkoupení nemovitosti městem Kutná Hora.

.
.
„Na dnešní dopolední schůzce jsme se s panem Holíkem dohodli, že budeme dále jednat o variantě odkoupení Lorce městem. Pan Holík nám vyšel vstříc a přislíbil, že vyčká rozhodnutí zastupitelstva 26. ledna. Na tomto zasedání předložíme zastupitelům návrh na odkoupení kulturního domu. Jsme toho názoru, že KD Lorec je pro Kutnou Horu důležitým kulturním centrem a je v zájmu města a jeho obyvatel zachovat pořádání kulturních akcí v tomto prostoru. O dalším postupu rozhodnou tedy zastupitelé,“ konstatoval po dopoledním setkání místostarosta Josef Viktora.

(jok)

.

Zavřít menu