Žalobu na určení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Kutné Hory krajský soud v Praze zamítl

Soudní řízení o návrhu na určení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Kutná Hora, konaných dne  5. a 6. 10. 2018 se uskutečnilo v pondělí  5. 11. 2018 u Krajského soudu v Praze. Navrhovateli v tomto řízení bylo uskupení Město pro lidi a Bc. Martin Starý DiS.. Návrh směřoval proti odpůrcům, kde na prvním místě byl Městský úřad Kutná Hora jako volební orgán a dále zbývající volební strany, které uspěly ve volbách, tedy Kutnohorská změna, STAN a Šance pro Kutnou Horu, ODS, KDU-ČSL, ANO 2011, Česká pirátská strana, KSČM a Alternativa pro Vás. Soud oba návrhy posoudil jako nedůvodné a zamítl je.

Jak uvedl advokát Mgr. Ing. Pavel Bezouška, který Městský úřad Kutná Hora zastupoval, zákonná lhůta pro rozhodování v těchto volebních věcech je velice krátká a bývá zřídka ve věci nařizováno jednání. „Protože však soud v této věci nařídil jednání, nezbylo mu, než ve věci rozhodnout a to ve lhůtě do 20 dnů. Dne 7. 11. 2018 bylo na úřední desce Krajského soudu v Praze zveřejněno rozhodnutí v této věci. Žaloba byla zamítnuta. Odůvodnění tohoto rozhodnutí je uvedeno celkem na 21 stranách. Soud došel k závěru, že jakkoliv intenzivně byl distribucí letáků s logem navrhovatele, obsahujícího volební slib ubytovat v Kutné Hoře 2000 uprchlíků, porušen příkaz vést volební kampaň čestně poctivě, soud má za to, že intenzita této protiprávnosti byla rozhodujícím způsobem snížena tím, že distribuce letáku vyšla najevo v relativně velkém časovém odstupu od zahájení hlasování. Navrhovatel měl tak dostatečný časový prostor na vzniklou situaci reagovat. Právě tato skutečnost, existence časového prostoru, je pro účinnou adekvátní reakci pro posouzení věci klíčová. V tomto ohledu je pak podružné, že navrhovatel na vzniklou situaci skutečně rozsáhle reagoval. Výsledná intenzita porušení pravidel vedení volební kampaně nedosahuje takové úrovně, že by měla za následek hrubé ovlivnění výsledků voleb.  Navrhovatelům se nepodařilo prokázat takové skutečnosti, v důsledku nichž by byla vyvrácena domněnka, že výsledky voleb jsou odrazem skutečné vůle voličů. To je dle mého názoru nejstručnější a nejvýstižnější stanovisko soudu, který v této věci rozhodoval. Podrobnější zdůvodnění obsahuje celé vyhlášení tohoto rozhodnutí, které je zveřejněno na úřední desce krajského soudu v Praze,“ konstatoval  Mgr. Ing. Pavel Bezouška.

O termínu svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory by mělo být rozhodnuto ještě dnes. -pra-

Zavřít menu