Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční 25. června od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora

Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční v úterý 25. června od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Sledovat zasedání bude možné opět v přímém přenosu on-line. Odkaz bude zveřejněn na webových stránkách města Kutné Hory ZDE.

Program:

1/1Zahájení
1/2Schválení programu
1/3Územní studie Tellerův cukrovar – prezentace (Ing.arch.David Hromada)
1/4Dotazy a připomínky občanů
2.Odbor ekonomický
2/1Zápis Finančního výboru
2/2Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2023
2/3Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2023
2/4Mikroregion Kutnohorsko-závěrečný účet za rok 2023
3.Oddělení zastupitelských orgánů
3/1Kontrola plnění usnesení ke dni ZM
3/2Zápis OsV Šipší ze dne 11. 3. 2024
3/3Zápis OsV Kaňk ze dne 24.4.2024
3/4Zápis OsV Žižkov Vrchlice ze dne 3. 5. 2024
3/5Zápis OsV Malín ze dne 6. 5. 2024
3/6Přísedící okresního soudu
3/7Zápis OsV Karlov ze dne 22. 5. 2024
3/8Návrh zastupitele Dr. Otruby na rozdělení dotací města KH na soc.služby a soc. aktivity pro rok 2024
4.Odbor správy majetku
4/1Nabídka na prodej 100% podílu spol. Bartolomějská 556 s.r.o.
4/2Prodej části pozemku v k. ú. KH (ČEZ Distribuce a. s.)
4/3Prodej části pozemku v k. ú. Sedlec u KH (pí Říhová)
4/4Prodej části pozemku v k. ú. Štipoklasy u Černín (pí Linhartová, p. Trmal)
4/5Prodej nemovitostí v k. ú. Poličany a KH (zahrádka p. Coubal)
4/6Směna částí pozemků v k. ú. KH (p. Nováček)
4/7Využití předkupního práva bytové jednotky (Žižkov, Orebitská 592)
4/8P. Vágner – uzavření dodatků (Katlov)
4/9P. Vágner – uzavření dodatků (Medenice)
4/10P.Vágner – uzavření dodatků (Pohan)
4/11Návrh na uzavření Dodatku č. 19 ke sml.TS KH
4/12Pojmenování ulice „Nad Knížecím“ v lokalitě Sedlec u Kutné Hory
4/13Technické služby – Rámcová smlouva – D18 ceník, RO 15/24
4/14Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě UCED Bio – SOŠ a SOU řemesel
5.Odbor investic
5/1Finanční příspěvek VHS – úprava  povrchu vozovky v ul.Sedlecká, Mezibranská, RO č.17
6.Odbor cestovního ruchu, školství a kultury
6/7K závěrečnému účtu DSO Česká inspirace za rok 2023
6/2RO OCR OrJ 2040 č. 14 – Knihovna Kutná Hora – žádosti o dotace
6/1RO OCR OrJ2040 č. 13 – GFJ
6/4RO OCR OrJ 2047 č. 12 – školství
6/6K závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO za rok 2023
6/5RO OCR OrJ 2049 č. 7 – cestovní ruch
6/3RO OCR OrJ 2047 č. 11 – školství
7.Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
7/1Návrh na rozdělení dotací na sociální účely pro rok 2024
8.Oddělení regionálního rozvoje a ÚP
8/1Informativní zpráva – Nové Mlýny
8/2Územní studie Sedlec
8/3Územní studie Tellerův cukrovar – návrh
8/4Vydání Změny č. 1 Územního plánu Kutná Hora
9.Oddělení památkové péče
9/1Monitorovací zpráva UNESCO 2022-2023
9/2Management Plan pro 2024 – 2031
9/3VPS – příspěvky z FRM 2024
9/4Příspěvek z FRM 2023
11.Odbor dopravy a silničního hospodářství
11/1Přejmenování železničních zastávek včetně RO
11/2Informativní zpráva – VŘ na dopravce linky 801
11/3Informativní zpráva – jízdné v KH
14.Oddělení interního auditu
14/1Zápis 9. zasedání KV
14/2OZV, kterou se mění OZV č. 02/2024 o nočním klidu
14/3OZV, kterou se mění OZV č. 3/2024 o zákazu alkoholu
21.Odbor projektového řízení a sportu
21/1Dotační programy města Kutná Hora – oblast Sport pro rok 2025
40.Závěrečné informace
40/1Dotazy a připomínky zastupitelů
40/2Různé
40/3Závěr

 

 

 

Zavřít menu