Zastupitelstvo na veřejném zasedání 29. ledna 2013 jednomyslně schválilo návrh na přijetí dotace MPSV na projekt Azylový dům se sociálně aktivizační službou v Kutné Hoře. Předmětem projektu je vznik nových sociálních služeb – azylového domu pro matky s dětmi a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS RD).

 

V Kutné Hoře už azylový dům fungoval do 31.ledna 2010. Byl provozován Oblastní charitou Kutná Hora. Z důvodu nedostatku financí a špatného technického stavu budovy bylo nutné poskytování této sociální služby ukončit. Město si je vědomo kritické bytové situace cílové skupiny, proto do dané problematiky vstupuje s cílem vytvořit pro azylový dům a zázemí SAS RD nové prostory s odpovídajícím vybavením.

Stavět se bude ve Školní ulici
„Azylový dům bude novostavba, vyroste v průběhu příštího roku ve Školní ulici, v bezprostřední blízkosti hřiště průmyslovky. Celkové předpokládané výdaje činí 24.75 mil. Kč z toho dotace z MPSV 23.37 mil. Kč“, vyčíslil místostarosta Jiří Franc.
Místo pro stavbu bylo vybráno tak, aby v dosahu byla běžná občanská vybavenost, školy, školky i úřady. Při výběru hrál roli i fakt, že stavební parcela se nenachází někde na městské periferii, což by mohlo vést k dalšímu sociálnímu vyčlenění budoucích obyvatel azylového domu.
Nový azylový dům nabídne osmnáct bytů s minimálním nutným vybavením i společné prostory pro volnočasové aktivity. Bude určen pro matky s dětmi, které se ocitnou v tíživé životní situaci. Podle zkušeností z jiných měst se většinou jedná například o ženy, které trpěly domácím násilím, samoživitelky, které se ocitly bez prostředků a podobně.
„V současné době odbor investic připravuje projekt, bude následovat žádost o stavební povolení. Vše by mělo být vyřízeno do podzimu letošního roku tak, aby samotná výstavba mohla začít ještě v posledních měsících roku 2013 nebo počátkem roku následujícího,“ popsal další kroky Franc.

Sociální aktivizační služba
Azylový dům bude majetkem města a jeho provoz bude řešen výběrovým řízením na poskytovatele služby. V objektu bude dále provozována i sociálně aktivizační služba.
„Tato služba zahrnuje dvě hlavní složky, jednou je práce v terénu, tedy v rodinách uživatelů služby, tou druhou je ambulantní forma, tedy konzultace přímo v prostorách azylového domu,“ vysvětlil kutnohorský místostarosta.
Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi bude poskytovat vybraný provozovatel, který vzejde rovněž z výběrového řízení.

Autor: Jan Šmok 

 

Zavřít menu