Vloni jsme zahájili svoz rostlinných odpadů v biopopelnicích. Nejprve jako pilotní projekt na Žižkově. Rok uplynul a můžeme bilancovat. Přihlásilo se sice jen necelých 25% domů městské části Žižkov, ale  svezlo se z nich 77 tun rostlinných odpadů, občanům přímo od domu, každé sudé pondělí.

Porovnáme-li náklady na jednotlivé služby, kterými mohou občané zlikvidovat své rostlinné odpady, tak nejlacinější a z ekologického pohledu nejefektivnější způsob je předání rostlinných odpadů přímo v kompostárně společnosti ZERS v Neškaredících, které nás stojí 308 Kč za předanou tunu. Vznikne navíc velmi kvalitní kompost. Občané si však zajišťují odvoz sami na vlastní náklady.

Druhou nejlacinější službou se ukazuje být svoz rostlinných odpadů  prostřednictvím biopopelnic, který nás vloni vyšel na 792 Kč za svezenou tunu. Na třetím místě se umístilo předávání rostlinných odpadů přímo ve sběrném dvoře, za 1162 Kč za tunu. I zde však občané zajišťují odvoz odpadu do sběrného dvora sami, za vlastní peníze. Na posledním místě se pak umístil super komfortní svoz rostlinných odpadů „z ulice“ dle harmonogramu svozu odpadů, který nás stál 2500 Kč za svezenou tunu. K tomu pak musíme ještě připočíst náklady na kompostování za 308 Kč/t v Zersu.
Vezmeme-li v úvahu komfort ve spojení s  cenou za službu, je velká škoda, že občané Žižkova nevyužili svoz biopopelnic ve větší míře.  Stále však mají šanci. I v letošním roce zahájíme svoz od 1.4. a ukončíme jej 31.11.2013.  Navíc pak tento svoz rozšíříme i do několika dalších městských částí. Předběžně jimi mají být městské části Sedlec, Malín, Kaňk, Karlov a Vrchlice. Opět bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele služby a na základě vítězné nabídky pak Město uzavře smlouvu a zahájí skutečnou informační kampaň určenou občanům do této zakázky zahrnutých městských částí. Jediné, co proto budou muset občané udělat, bude investovat do nákupu vlastní popelnice, stejně jako tomu bylo v loňském roce u pilotního projektu v městské čtvrti Žižkov.

V příštím roce pak počítáme s rozšířením služby svozu rostlinných odpadů v biopopelnicích do celého města. Následně pak snížíme svoz „z ulice“ dle harmonogramu svozu na minimum a to na maximálně dva svozy za rok, stejně jako je tomu v případě svozu objemného odpadu. Nedivte se, musíme přece snížit náklady na jednotlivé služby.

Autor: Shyamoli Hájková, referent technického oddělení MúKH

Zavřít menu