Po zápisech do prvních tříd čtveřice kutnohorských základních škol je jasné, že do prvních tříd nastoupí v příštím školním roce více prvňáků. Nejvíce nových školáků přibude na ZŠ Žižkov, kde se otevřou celkem čtyři třídy. ……………………………………………………………………………………………………….

Počty žáků zapsaných do prvních tříd  8. –  9. 2. 2013 v Kutné Hoře

zápis              z toho: odklady             předpokl. nástup              třídy

ZŠ Jana Palacha              62                  9+3 loňské                   56                                  2

ZŠ TGM                           71                  7+4 loňské                   64                                  3

ZŠ Kamenná stezka          30                  6+7 loňské                   24                                  1

ZŠ Žižkov                         106                20+11loňské                 86                                  4

Celkem:                           269                                                    230                               10

 

Předpokládaný počet nastupujících dětí je orientační, stejně jako v minulých obdobích rodiče požadují odklad školní docházky – uvádí všechny ZŠ. V letošním roce přišlo k zápisu celkem o 50 dětí více než vloni. V porovnání s loňským rokem je letošní počet předpokládaných nástupů do prvních tříd vyšší  o 36 žáků. O odklad letos žádají rodiče u 42 dětí.

Autor: Milada Nechojdomová, Odbor památkové péče a školství MúKH

.

Zavřít menu