Od 1. do 20. března letošního roku se v kutnohorském Spolkovém domě uskuteční putovní výstava k sedmdesátému výročí operace Anthropoid. Výstava je součástí projektu Asociace nositelů legionářských tradic s názvem Někomu život, někomu smrt. …………………………………………………………………………….

Expozice představí nejdůležitější události domácího a zahraničního odboje v období od všeobecné mobilizace v září 1938 a podepsání Mnichovské dohody, přes plánování likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, až do oduznání Mnichovské dohody Spojenci a pomsty nacistů za smrt Heydricha. Výstava a doprovodná publikace byly zpracovány na motivy knižní trilogie historika Jaroslava Čvančary Někomu život, někomu smrt a knihy Heydrich.

Je třeba nezapomínat
Ve středu 27. května 1942 vykonali českoslovenští parašutisté, členové paraskupiny Anthropoid, ortel nad zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem. Byl to nejvýznamnější čin domácího i zahraničního odboje v období druhé světové války – symbol odporu českého národa a dalších evropských porobených národů proti německému nacismu. V roce 2012 tomu bude 70 let.
Pro většinu současné generace, mladé lidi, žijící ve svobodném státě, se může zdát připomínání období nacistické okupace českých zemí již zbytečné a mravní postoje válečné generace Čechů a Slováků velmi vzdálené, až nepochopitelné.
Je však třeba je připomenout právě proto, že jde o hrdinský čin odporu proti teroru, který v různých formách stále ovládá životy milionů lidí na této planetě. I dnes v mnoha zemích světa diktátoři diktují lidem, jak mohou žít, co si mohou myslet, myšlenka nadrasy a podřízenosti jiných je stále přítomna v mnoha ideologiích. Také proto je velmi důležité připomínat tento čin spravedlivé odplaty za genocidu a teror i po sedmdesáti letech.
Druhou důležitou linií je připomenutí jasného faktu, na který se často zapomíná: teprve po operaci Anthropoid a následných represích – to je až v druhé polovině roku 1942 – odvolaly Francie a Velká Británie svůj podpis pod Mnichovskou dohodou. Důsledkem toho bylo, že Československo bylo po roce 1945 obnoveno v původních předmnichovských hranicích, což zdaleka nemuselo být samozřejmé, nebýt tohoto významného odbojového činu.

Zdroj: Anlet.cz

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

:

 

Zavřít menu