Zastupitelé neschválili navrhovanou vyhlášku o zákazu používání zábavní pyrotechniky na území města

Zastupitelé na svém zářijovém zasedání hovořili mimo jiné i o návrhu obecně závazné vyhlášky, zakazující – mimo uvedené příležitosti, jako je přelom roku – použití zábavní pyrotechniky ve městě.

K uvedené vyhlášce se následně vyjádřila zastupitelka Kateřina Špalková (Město PRO lidi), která namítla, že vyhláška nebyla konzultována s bezpečnostní komisí, což považuje za problém. Josef Kraus (ANO) jako i další zastupitelé vyjádřil obavy o to, že by šlo o vyhlášku prakticky nevymahatelnou, která by v důsledku vrhala špatné světlo na městskou policii, jež by měla zajišťovat její dodržování.

Martin Hlavatý (Alternativa pro Vás) vysvětlil, že se jedná o dokument, zpracovaný na základě žádosti občanů, kteří po právu vyžadují dodržování nočního klidu. Zastupitelé nakonec navrhovanou vyhlášku neschválili, přičemž například Kateřina Špalková svůj postoj zdůvodnila tím, že stačí dodržovat vyhlášku o nočním klidu. S tímto názorem souhlasila i místostarostka města Silvia Doušová (STAN a Šance KH).

zn

Zavřít menu