Zářijové zasedání městských zastupitelů přineslo další vzrušenou debatu o výběru nového tajemníka

Kutnohorští zastupitelé se i na svém prozatím posledním setkání v Rytířském sále Vlašského dvora nevyhnuli dalšímu projednávání otázky výběru nového tajemníka, jímž se má podle výsledků řízení stát Ing. Martin Suchánek. Zastupitel Tomáš Havlíček se ohradil proti složení výběrové komise. V té sice byl i člen z opozice, ale vybraný vedením města a nikoliv opozicí samotnou. Dále měl Tomáš Havlíček výhrady vůči vybranému tajemníkovi, jehož na dosavadním pracovišti v Poděbradech, kde zastával práve funkci tajemníka, rada města doporučila odvolat. Přál si také vidět hodnoticí tabulku a dodané vize jednotlivých uchazečů o místo tajemníka. 

Odpověděl starosta města Josef Viktora (ANO) s tím, že vše proběhlo transparentně a v souladu s pravidly a to i přesto, že na něj byl ze strany pana Havlíčka vyvíjen tlak, stejně jako i na další osoby včetně ředitele krajského úřadu a hejtmanky. Ing. Suchánek z Poděbrad podle informací Josefa Viktory odchází z důvodů politických neshod po výměně vedení po minulých volbách, které mu vytýkalo nevyřešení personálních problémů na odboru životního prostředí. Podle mínění starosty Kutné Hory a jeho informací ale Ing. Suchánek učinil veškeré kroky, které byly k dispozici. 

Starosta města pak mimo jiné konstatoval, že vítěz výběrového řízení Ing. Suchánek dostane 1. října jmenování do funkce, které se ujme k 1. 1. příštího roku. 

zn

Zavřít menu