Volby do krajského zastupitelstva se konají 2. a 3. října, drive in místo pro voliče v karanténě a izolaci bude otevřeno 30. září

Ve dnech 2. a 3. října se konají volby do zastupitelstva Středočeského kraje. Volební místnosti v jednotlivých okrscích budou otevřeny v pátek 2. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin. Pro osoby v karanténě či v izolaci z celého Kutnohorska bude 30. září od 7 do 15 hodin na parkovišti u plaveckého bazénu v Čáslavské ulici v Kutné Hoře zřízeno mobilní drive in volební místo, které bude zajišťovat armáda ve spolupráci s krajským úřadem.

Příprava těchto voleb, které v Kutné Hoře tradičně organizuje tým správního odboru Městského úřadu Kutná Hora, je s ohledem na mimořádná epidemiologická opatření v porovnání s jinými výjimečná. Společně se zajištěním platných preventivních opatření bylo nutné zřídit i tři zvláštní způsoby hlasování pro osoby v karanténě či izolaci. Pro tyto voliče z celého Kutnohorska bude 30. září od 7 do 15 hodin vyhrazeno na parkovišti u plaveckého bazénu v Čáslavské ulici drive-in volební místo. Na tomto mobilním stanovišti budou občané volit přímo z motorového vozidla, prokázat se budou muset nejen průkazem totožnosti, ale také patřičným potvrzením z hygienické stanice, nebo od praktického lékaře. Hlasovací komise bude složená ze tří vojáků a zapisovatele, kterého určí krajský úřad. Sčítání na tomto stanovišti provede sčítací komise u krajského úřadu.

„Pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, má možnost do čtvrtka 1. října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd volební komise. Tu budou tvořit členové drive in týmu, kteří přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Hlasování bude probíhat od pátku 2. října od 7 do 22 hodin do soboty 3. října od 8 do 14 hodin,“ uvedla Eva Haroková, vedoucí správního odboru Městského úřadu v Kutné Hoře. Pokud krajská hygienická stanice nahlásí krajskému úřadu uzavření pobytového zařízení sociálních služeb, bude do něj vyslána speciální komise. Hlasování tam bude možné ve čtvrtek 1. 10. od 7 do 22 hodin a v pátek 2. 10. od 7 do 18 hodin.

Během hlasování je potřeba zajistit:

  • dodržování rozestupů mezi voliči alespoň 2 metry; to platí i pro voliče čekající před volební místností. Zajištění rozestupů se netýká případů, kdy voliči poskytuje pomoc asistent,
  • omezení přímého kontaktu voliče s členy okrskové volební komise,
  • opakované provedení očistění a dezinfekce psacích potřeb určených pro úpravu hlasovacích lístků,
  • opakované provedení očistění a dezinfekce klik, prostorů, v nichž dochází   k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, a dalších povrchů,
  • nesdílení psacích potřeb mezi členy okrskové volební komise, dostatečné větrání volební místnosti, umožňují-li to podmínky

Při prokazování totožnosti voliče se postupuje takto:

  • volič položí na stůl před člena okrskové volební komise doklad totožnosti a odstoupí zpět za pásku vyznačující vzdálenost dva metry od komise,
  • při manipulaci s doklady totožnosti používají členové komise jednorázové rukavice,
  • na pokyn člena komise si volič odkryje obličej a po ztotožnění jej opět zakryje,
  • poté si volič vezme zpět doklad totožnosti a zároveň mu člen komise předá úřední obálku a případně hlasovací lístky,
  • volič se odebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.

Obdobná doporučení jsou i při hlasování do přenosné volební schránky, při sčítání hlasů.

Vedle tradičních školení okrskových komisí organizační tým řeší řadu mimořádných opatření, která tyto volby doprovázejí. „Příprava voleb v této epidemiologické situaci je organizačně velice náročná. Bylo nutné zajistit jejich zabezpečení, vývoj situace se neustále mění a tak přicházejí i další instrukce z centrálních orgánů, na které průběžně reagujeme. Musíme koordinovat činnost s armádou, městskou policií, Policií ČR, hasičským záchranným sborem,“ řekla Eva Haroková a ocenila podporu vedení města, tajemníka, práci zaměstnankyň správního odboru, oddělení evidence obyvatel, ale i vedoucích odborů a dalších zaměstnanců, kteří se do příprav také  zapojili. Bližší informace k volbám jsou zveřejněny na webových stránkách města.

Monika Pravdová

Zavřít menu