Zastupitelé na svém červnovém zasedání neschválili směnu majetku s církví

Jedním z bodů, které měli na programu svého červnového zasedání kutnohorští zastupitelé, byla také možná směna kaple Božího těla a přilehlých pozemků, které jsou v majetku města, ale má je v pronájmu Římskokatolická farnost, za kostel svatého Jana Nepomuckého. Ten naopak patří církvi, přičemž je na základě nájemní smlouvy využíván městem. 

K požadované směně přišel promluvit člen ekonomické rady farnosti Lukáš Kutil, který zdůraznil, že jde hlavně o využitelnost obou objektů, která by podle názoru církve byla lepší po směně, a to i z ekonomického hlediska. Památky je nutné opravovat a udržovat v odpovídajícím stavu, přičemž na potřebné dotace dosáhne pouze jejich vlastník. Kostel svatého Jana Nepomuckého navíc tvoří komplex s dalšími budovami, využívanými městem, naopak kaple Božího těla je podle žadatelů lépe využitelná v souvislosti s chrámem svaté Barbory, jenž je právě v majetku církve. 

K navrhované směně se rozproudila živá diskuse, ve které se ozývaly hlasy pro i proti. Podle zastupitele Ivo Šance (Šance) by šlo o vhodný krok právě z důvodu sjednocení majetků v různých místech Kutné Hory a jejich lepší využitelnosti, zastupitel Robert Otruba (KDU-ČSL) se k tomuto názoru také přiklonil a zdůraznil potřebu, aby památky měly každá svého odpovědného hospodáře. Uvedl, že s návrhem souhlasí a měly by se začít realizovat kroky k jeho provedení. Zastupitel Tomáš Havlíček (ODS) byl naopak toho názoru, že by šlo o směnu pro město velmi nevýhodnou, a to vzhledem k turistickému ruchu v místech u chrámu svaté Barbory a tedy i kaple Božího těla. 

Do debaty vstoupila i místostarostka města Silvia Doušová (STAN a Šance KH), která uvedla, že preferuje neschválení návrhu a následná další jednání s církví. Je ale podle ní třeba začít o budoucí podobě majetkových vztahů k těmto památkám co nejdříve. Josefa Tremla (ODS) dále zajímalo, zda je konkrétně vyčíslena hodnota jednotlivých nemovitostí, jejichž směna je navrhována. Na to odpověděl místostarosta města Vít Šnajdr (Piráti), že není možné takovou částku stanovit a jednoduše porovnat. 

Starosta města Josef Viktora (ANO) se přiklonil k názoru, že je dostatek času na další jednání s církví. Následně zastupitelé o případné směně hlasovali, ale návrh nebyl schválen. Prozatím tedy vše zůstává tak, jako doposud. 

red

Titulní foto: Wikimedia Commons, Jiří Bernard, CC-BY-SA-3.0

Zavřít menu