Město pomáhá svým podnikatelům

Vzhledem k tomu, že možnosti podnikání byly v době pandemie velmi omezeny, hledá město Kutná Hora možnosti, jak podnikatelům ulehčit jejich situaci a zejména, jak opět nastartovat turistický ruch.

Prvním opatřením byl návrh zastupitelky Kateřiny Špalkové, který dál rozpracovala pracovní skupina a na který město uvolnilo milion korun. Dalším opatřením bylo vydání ceníku pro stánkový prodej radou města dne 19. května, kdy zároveň rada města snížila cenu za stánkový prodej pro rok 2021 o 50%. Tento ceník již nespecifikuje jednotlivé akce, ale je platný pro všechny zábory prodejců po celý rok a naleznete ho ZDE.

Třetím bylo opakované rozhodnutí rady o úpravě nájemních smluv ze dne 16. června. Tímto opatřením bylo sníženo nájemné subjektům podnikajícím v městských prostorách o částku rovnající se nájemnému za dny, kdy měly v roce 2021 prokazatelně zavřeno z důvodu vládních opatření. Celkem se jedná o čtyřicet různých podnikatelů.

Posledním opatřením bylo vydání Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 3/2021, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky 7/2019, zastupitelstvem města dne 22. června.  K vydání Vyhlášky dochází na základě podnětu vedení města ve věci plánovaného odpuštění místního poplatku za umístění restauračních stolků (předzahrádek) do konce roku 2021, přesněji v termínu od 1.7.2021 do 31.12.2021. To znamená, že město po zbytek roku odpouští restauratérům poplatky za předzahrádky celkem za cca 160 tisíc korun.

Všichni pevně věříme, že tato opatření pomohou podnikatelům nastartovat jejich obchody a přispějí k obnovení a podpoře podnikání v Kutné Hoře.

vm, lš

 

 

 

Zavřít menu