Město vrátí bývalé školce v Trebišovské ulici její původní využití

Nedostatek míst v mateřských školách a nutnost navyšovat počty dětí ve třídách přispěla k urychlení rozhodnutí o potřebě obnovy bývalé mateřské školy v Trebišovské ulici. Jak konstatoval místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti), který má školství ve své gesci, rekonstrukce bude zahájena tak, aby prvního září příštího roku mohla školka v Trebišovské ulici zahájit provoz. Kapacitu by měla mít až 88 dětí. Součástí projektu je i rekonstrukce přilehlé zahrady.

Prostory bývalé mateřské školy sloužily ještě donedávna jako zázemí Klubu Sluníčko – Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR a Křesťanskému společenství Kutná Hora. Město jim poskytlo náhradní prostory v bývalé školní družině na sídlišti Šipší. Oblastní charita Kutná Hora provozovala v objektu bývalé mateřské školy denní centrum a noclehárnu pro muže bez domova a ty se již přestěhovaly do náhradních prostor v areálu bývalé cihelny v Sedlci. K sociálním službám charita využívá nových kontejnerových zařízení, zázemí pro pracovníky vzniklo po drobných úpravách interiéru ve stávající administrativní budově v areálu bývalé cihelny. Poslední charitní službou v bývalé mateřské škole je charitní šatník. Rada města schválila 2. června zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v Tylově ulici pro tyto účely. Po vystěhování šatníku již nebude nic bránit zahájení rekonstrukce objektu. „Projekt je hotový. Do výběrového řízení na dodavatele stavby se přihlásilo sedm uchazečů. Rada města schválila výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení. Nejvýhodnější nabídku předložila brněnská Realitní a stavební společnost s. r. o. za cenu 16,5 milionu korun bez DPH,“ konstatoval Jiří Janál, vedoucí odboru investic MěÚ Kutná Hora. Smlouva s vybraným uchazečem byla  již podepsána a zahájeno předání staveniště. Práce budou zahájeny během prázdnin. Součástí rekonstrukce je obnova zahrady.

Monika Pravdová

Zavřít menu