Zastupitelé schválili finanční pomoc živnostníkům. S podnikateli počítáme a chceme s nimi spolupracovat, řekla Kateřina Špalková

Zastupitelé města na zasedání 16. března chválili v jednom z bodů svého jednání také finanční pomoc místním živnostníkům, které nejcitelněji postihla pandemie koronaviru. Podle návrhu, který předložila zastupitelka Kateřina Špalková, se mělo jednat o příspěvek města ve výši 20 000 Kč. Předkladatelka zdůraznila, že obsáhlý materiál připravila komise, jejíž zřízení zastupitelstvo schválilo na svém předešlém zasedání.

Za tuto práci poděkoval členům nově vzniklé skupiny starosta města Josef Viktora (ANO) a v další diskusi vystoupila zastupitelka Kateřina Daczická (ODS), která připomněla, že z daru, přesahujícího částku 15 000 budou muset živnostníci odvádět daně. Zastupitel Tomáš Pilc (Kutnohorská změna) se tedy zeptal, zda by nebylo lepší a také jednodušší nabídnout podnikatelům právě částku 15 000 Kč a zbavit je tak zbytečné administrativní zátěže a nutnosti přijatý dar zdanit. 

Zastupitel Ivo Šanc (ŠANCE) pak konstatoval, že místní podnikatele podporuje a rád by viděl, aby všichni bez problémů prosperovali, ale částku jednoho milionu korun, která byla na pomoc vyčleněna, napovažuje za dostačující, protože se dostane z jeho pohledu jen na zlomek žadatelů. Dále měl výhrady k připravované smlouvě, v níž by se měli podnikatelé zavázat k tak zvanému nefinančnímu plnění například formou účasti na městských trzích. To byly jedny z důvodů, pro které se rozhodl návrh nepodpořit. 

Závěrečné slovo si pak vzala znovu předkladatelka návrhu, paní Kateřina Špalková, která vysvětlila, že materiál nebyl sestaven primárně jako pomoc v tíživé době, protože si jsou všichni vědomi, že taková částka není zachraňující. „Pracovali jsme na tom tak, abychom dali podnikatelům najevo, že s nimi počítáme a chceme s nimi i dále spolupracovat,“ uvedla.

Zastupitelé po této diskusi schválili pozměněný návrh usnesení – tedy příspěvek 15 000 Kč pro žadatele, kteří vyhoví vypsaným podmínkám. 

zn

Zavřít menu