Zastupitelé schválili odkup komunikací a drobných staveb v lokalitě nové výstavby bytových domů na Karlově

Městské zastupitelstvo na svém červnovém zasedání mimo dalších bodů projednávalo také otázku odkupu pozemku, komunikací, konkrétně šlo o zpevněné plochy, chodníky, parkoviště, ale i dalších prvků, jako je dešťová kanalizace či sadové úpravy od jejich současných vlastníků za symbolickou cenu. Odkup se týká také sítě veřejného osvětlení a dětského hřiště. Všechny tyto plochy i další součásti mají nyní za symbolickou cenu přejít do majetku města. Veškeré uvedené pozemky se nacházejí  v ulici V Zákoutí, tedy v lokalitě, kde vyrostly novostavby bytových domů na Karlově. 

K záměru se svojí připomínkou vystoupil zastupitel Martin Hlavatý (Alternativa pro Vás), který se po zkušenostech z minulých let dotazoval na předpokládané náklady na údržbu, které město bude muset do nově nabytého majetku investovat. „Už se stalo, že jsme převzali do svého majetku nějaká díla a pak jsme byli překvapeni, kolik musíme investovat do rekonstrukce,” uvedl. Starosta města Josef Viktora (ANO) odpověděl, že v rámci předávacího protokolu bude zmíněno také převzetí zákuk na hrací prvky od původního investora. 

Zastupitelé v následném hlasování tento odkup schválili. 

zn

Zavřít menu