Zastupitelé schválili spolupráci s nadací Kutná Hora – památka UNESCO na dalších pět let

Kutná Hora je nádherné historické město, které navíc v tomto roce slaví pětadvacáté výročí od svého zápisu do seznamu památek UNESCO. I když oslavy do značné míry zhatila pandemie koronaviru, skutečností zůstává, že péče o město i jeho památky a pověst mezi turisty z celého světa, je nezbytná. Velký kus práce odvádí také nadace Kutná Hora – památka UNESCO. Právě o spolupráci města s uvedenou nadací hovořili na svém červnovém zasedání zdejší zastupitelé. 

Zastupitelé Kutné Hory v úterý 23. června schválili dokument, hovořící o spolupráci mezi Městem Kutná Hora a nadací Kutná Hora – památka UNESCO. V diskusi k tomuto bodu vystoupil zastupitel Zdeněk Jirásek (Město PRO lidi). Doporučil, aby rada města znovu zvážila obsah dané smlouvy.  Šlo mu o moment, kde se hovoří o závazku města na zajištění nákladů na provoz Dačického domu, které rok od roku stoupají. „Neměli bychom se podepisovat pod něco, co nám může způsobit problémy,“ konstatoval s tím, že by město mělo mít snahu získat pro tyto účely dotace od dalších subjektů. 

Zastupitel Ivo Šanc (ŠANCE) vyjádřil pochyby o správnosti předložených údajů, týkajících se nákladů na činnost nadace. Navržené usnesení podpořil s tím, že celá akce je pod dozorem města, takže jakékoliv případné excesy jsou pod kontrolou města. „Ten dům je chloubou města, nadace umí shánět prostředky i z jiných zdrojů,“ konstatoval. K jeho názoru se připojil i místostarosta Vít Šnajdr, který zdůraznil nutnost udržet provoz nadace i s ohledem na poskytnutou dotaci. 

Smlouva mezi městem a nadací Kutná Hora – památka UNESCO na roky 2021 – 2015 byla nakonec schválena dvaceti ze čtyřiadvaceti přítomných zastupitelů. 

zn

Zavřít menu