Projekt studentské brigády „Zelené město“ pořádané za podpory společnosti nadačního fondu „Slunce pro všechny“ a společnosti Philip Morris ČR a.s.  pomůže zlepšit životní prostředí v Kutné Hoře pravděpodobně i letos. Vyplývá to z jednání starosty Šance se zástupci firmy Philip Morris ČR.

 

„V současné době je v jednání projekt Zelené město 2013, přeběžně jsme dikutovali o výši finanční podpory od společnosti Philip Morris ČR. Pokud by vše dobře dopadlo, podpora by byla znovu určena na brigádnickou činnost mládeže a vybavení některých veřejných prostor drobným mobiliářem zhruba ve stejném rozsahu jako loni,“ uvedl starosta Ivo Šanc po jednání se zástupci tabákové společnosti.

Jak to bylo vloni
Vraťme se na chvíli do žhavých dnů loňského léta. První turnus studentské brigády „Zelené město“ pořádané za podpory společnosti nadačního fondu „Slunce pro všechny“ a společnosti Philip Morris ČR a.s.  měl za úkol čištění chodníků od plevele, sbírání odpadků, likvidace černých skládek, natírání laviček v dané oblasti, zkrátka komplexní čištění a zkrášlení sídliště kolem ulice Puškinská včetně okolí vlakového nádraží Kutná Hora – Město a cesty podél Vrchlice za ním.  Studenti po úvodním školení pracovali ve čtyřech pětičlenných  týmech, které byly rozmístěny tak, aby veškerá práce byla hotova co nejdříve a nejefektivněji.
V prvních dvou dnech nám příliš nepřálo počasí a museli jsme práci buď ukončit dříve anebo naopak začít později. Přesto se veškeré pracovní úkoly stihly nejen včas ale i dříve. Časová plán na deset pracovních dnů se podařilo splnit za osm dnů. Díky tomu jsme stihli  navíc projít a vyčistit okolí ZŠ Kamenná stezka, Střední průmyslové školy a Jiráskovy sady. V průběhu úklidu jsme narazili na jednu velmi specifickou černou skládku, které byla v opuštěné budově u železnice a přilehlé studni.
Z těchto objektů jsme vyvezli velké množství  neobvyklého odpadu. Odloženy tam byly  například tři počítačové klávesnice, kusy sanitárního vybavení apod. Výsledkem byl dobrý pocit při pohledu na nezarostlé chodníky a odstraněné odpady z různých zákoutí sídliště Puškinská a jeho okolí.

Z města do přírody
Druhý turnus měl stejnou náplň práce  jako první, lišila se pouze lokalita a studenti. Cílem bylo projít, vyčistit od odpadů a upravit náletové dřeviny na naučné  stezce  kolem Kutné Hory. Tedy Královskou procházku, Kaňk, Sukov, Kuklík, cestu k Žižkovu dubu, okolí kynologického cvičiště a celý prostor Rovin. Tento turnus byl specifický hned několika aspekty. Jednak neobsahoval příliš mnoho dlažeb ale pracovali jsme ve volné přírodě. Většina práce spočívala ve sbírání odpadků, natírání laviček, ořezání náletových dřevin, vytrhání plevele v okolí laviček, vyhlídek a naučných cedulí na stezce. Dále jsme odklidili  velké množství černých skládek obsahující i nebezpečné odpady a injekční stříkačky. Počasí bylo v prvním týdnu tohoto turnusu ubíjející, neboť teploty přesahovaly 30 stupňů Celsia. Naštěstí bylo možné nalézt stín po cestě, což práci značně usnadňovalo. I přes úmorné vedro byl plán splněn opět o několik dnů dříve a proto jsme mohli vyčistit od narostlého plevele část ulice  Kaňkovská a vysbírat odpady v přilehlé zahrádkářské osadě, Havířské stezce a cestě „Po mlýnech“ až k Velkému rybníku,  dále cestu ke svaté Trojici a do Bylan.

Zmizely tuny odpadu
Oba turnusy proběhly velmi dobře a to jak ze strany brigádníků, tak i ze strany Technických služeb Kutná Hora, spol. s r.o., jejichž pracovníci nám byli velmi nápomocni. Logisticky a materiálně nás každodenně zabezpečovali. Podařilo se nám odstranit 33,5 tuny různých druhů odpadů.  Rovněž tak lidé v ulicích a na stezce brigádníky chválili, že pracují kvalitně. Často se zmiňovali o tom, že na některých zapadlejších místech to tak nevypadalo léta.  Akce byla jednoznačným přínosem pro všechny zúčastněné i pro mne z pozice vedoucího obou pracovních týmů.

Autor: Vojtěch Pospíšil

Zavřít menu