Aktuální a plánované dopravní uzavírky a dopravní omezení

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora informuje o aktuálních a plánovaných dopravních uzavírkách komunikací na webových stránkách města a také prostřednictvím mobilního rozhlasu.

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Hloušecká v Kutné Hoře, místní části Hlouška od křižovatky s ul. Jeneweinova po křižovatku s ul. Pod Valy po dobu provádění výkopových prací pro akci s názvem stavby „Připojení objektu Strakoschova rezidence na inženýrské sítě“. Termín uzavírky 1. až 15. dubna 2024. Objížďka není stanovena, povede po přilehlých pozemních komunikacích.

Úplná uzavírka ul. Sedlecká od křižovatky s ul. Mezibranská po křižovatku na Anenské náměstí u čp. 369 v Kutné Hoře, místní části Vnitřní město po dobu provádění výkopových prací během stavby „REKO MS Kutná Hora –  Sedlecká“.

Termín uzavírky 2. 4. 2024 – 22. 5.2024. Objížďka není stanovena.

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Roháčova od křižovatky s ul. Tylova po křižovatku na Havlíčkovo náměstí  a v křižovatce s ul. U Jelena v Kutné Hoře, místní části Vnitřní město během provádění stavebních prací z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky této komunikace.

Termín uzavírky 15. 4.2024 – 30. 5. 2024. Objízdná trasa je stanovena po místních komunikacích Tylova, Jungmannovo náměstí, U Jelena, Městské sady, Za Octárnou, Zahradní, Novomlýnská a Jánské náměstí, objízdná trasa je obousměrná v délce cca 700 m.

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Tyršova v Kutné Hoře, místní části Žižkov po dobu provádění výkopových prací pro  obnovu vodovodu a  kanalizačních šachet.

Termín uzavírky:

a) 22. 4. 2024 – 10. 5.2024 – křižovatka v ul. Tyršova, V Mišpulkách, Partyzánská

b) 10. 5. 2024 – 21. 6. 2024 – ul. Tyršova

Objížďka není stanovena, povede po přilehlých místních komunikacích.

Více na webových stránkách města ZDE.

red

 

Zavřít menu