Modernizace veřejného osvětlení etapa Táborská a Fučíkova: město informuje občany o možných výpadcích v souvislosti se započetím prací
RVO Taborská po modernizaci

V současné době byly započaty práce související s modernizací veřejného osvětlení v lokalitě Horního a Dolního Žižkova. Jedná se o etapy Táborská a Fučíkova včetně přilehlých ulic, na které Město Kutná Hora získalo dotaci z programu Národního plánu obnovy, komponenta 2.2.2. v celkové výši 2.216.998 Kč.

V rámci těchto projektů budou v zájmových lokalitách měněna stávající svítidla, rozvaděče veřejného osvětlení, soustava bude  opatřena řídícími prvky pro dálkové řízení a regulaci. Svítidla budou splňovat dotační podmínky, které kladou důraz nejenom na úsporu elektrické energie, ale i na šetrnost provozu veřejného osvětlení k životnímu prostředí. Jsou osazována svítidla, která svoji konstrukcí nedovolují světelnému toku zasahovat do horního poloprostoru. Další podmínkou dotace je osazovat taková svítidla, která mají barevnou teplotu (CCT)-teplotu chromatičnosti ≤ 2700K, výjimkou jsou svítidla určena pro doplňkové osvětlení přechodů pro chodce, kde teplota chromatičnosti dosahuje hodnoty 4000K. Město Kutná Hora v lokalitách, které to dovolují (v závislosti na zatřídění komunikací), osazuje svítidla s CCT 1800K, což v praxi znamená „žluté“ světlo. Práce provádí společnost Technické služby Kutná Hora, s.r.o.

Během realizace může dojít k dočasnému výpadku veřejného osvětlení v zájmových lokalitách, za co se Město Kutná Hora omlouvá.

tz

Zavřít menu