Dopravní omezení v části Kaňk – místní komunikace

Bezejmenná místní komunikace   v Kutné Hoře části Kaňk na pozemku parc. č. 738/1 v k.ú. Kaňk u Kutné Hory.

1.  Uzavřený úsek :  místní komunikace na Kaňku od čp. 121 po čp. 118 v době probíhající uzavírky místních komunikací.

2.  Rozsah uzavírky :  úplná

3. Termín uzavírky  : od 09.04.2018  do 18.04.2018                                 

4.  Objížďka : není stanovena

5.  Důvod :  výkopové práce z důvodu obnovy vodovodního řadu