Dopravní omezení v ulici Štietkova

1.  Místní komunikace :      Štietkova

2.  Uzavřený úsek  :            místní komunikace Štietkova od křižovatky s ul. V Mišpulkách cca 50m

3.  Rozsah uzavírky :          úplná

4.  Termín uzavírky :          ode dne  23.07.2018   do dne  27.06.2018

5.  Objížďka :                      povede po přilehlých místních komunikacích

6.  Důvod :                           zřízení kanalizační a vodovodní přípojky