Dopravní omezení v ulici Zahradní

  1. Místní komunikace:     Zahradní v Kutné Hoře části Vnitřní město
  2. Uzavřený úsek  :         od křižovatky u čp.461 v Kutné Hoře části Vnitřní město
  3. Rozsah uzavírky:         úplná
  4. Termín uzavírky:          ode dne  01.08.2018   do dne  30.09.2018
  5. Objížďka:                      není stanovena (slepá pozemní komunikace)
  6. Důvod:                          uložení kabelu VO a rekonstrukci komunikace