Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu během provádění stavebních prací na stavbě „III/3377 ul. Kremnická a Táborská, Kutná Hora – stavební úpravy silnice a opěrné zdi“ bude ve dnech 12. a 13. března 2016 úplně uzavřena silnice III/3377 v úseku napojení ul. Za Barborou v délce cca 120 metrů. Je stanovena objížďka v délce 8,2 kilometru.

.
Trasa objížďky:
při příjezdu po silnici I/2 (od Prahy) na křižovatce se silnicí III/3377 pokračovat rovně po silnici I/2 (ul. Na Valech, Československých legionářů, Štefánikova, Masarykova) na okružní křižovatku silnic I/2, II/126 a III/03322, zde odbočit prvním výjezdem a pokračovat po silnici II/126 na křižovatku se silnicí III/33714, zde odbočit vpravo a pokračovat na křižovatku se silnicí III/3377 v Poličanech, objížďka je obousměrná.

Mapka…
.

Zavřít menu