Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací z důvodu „Stavební úpravy – Reko MS Kutná Hora, ul. Pobřežní, U Splavu“ a rekonstrukce vodovodního řadu budou od 7. března 2016 do 27. května 2016 postupně uzavřeny ulice Pobřežní a U Splavu, podrobnosti níže.

.
V první etapě dojde k uzavření místní komunikace Pobřežní od č.p. 11 po č. p. 56 ve dnech 7. 3. 2016 –  4. 4. 2016 (viz MAPKA). V druhé etapě bude uzavřena ve dnech 5. 4. 2016 – 27. 5. 2016  celá ulice Pobřežní od křižovatky s ulicí Čáslavskou (sil.č. III/03321) a  ulice U Splavu až po křižovatku s ulicí Novomlýnskou (viz MAPKA).
Objížďka povede po pozemních komunikacích – sil. č. III/03321 ul. Čáslavská a Štefánikova, přes Jungmannovo náměstí a dále ulicí  U Jelena, Za Octárnou, Zahradní, Novomlýnská, Žižkova brána do ulice Pobřežní  – objížďka bude obousměrná.

(tz)

.

Zavřít menu