Kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací z důvodu „Stavební úpravy – Reko MS Kutná Hora – Havířská stezka, Sportovců“ bude od 22. července do 1. srpna 2014 úplně uzavřena místní komunikace Havířská stezka (od křižovatky s ul. Krátká a ul. Jana Palacha za křižovatku s ul. Viničná). Dále bude uzavřena ul. Spálená po čp. 289 a ul. Viničná po čp.15. Mapka.

.
Objížďka není stanovena.

 

.

Zavřít menu