Z důvodu provádění rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek – III. etapa bude v době od 14. srpna do 1. září letošního roku úplně uzavřena část silnice III/03321 – Štefánikova v cca 150-ti metrovém úseku od křižovatky s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Rudní. Délka stanovené objížďky je 3 km. Mapka.

.
Objízdná trasa: na světelné křižovatce silnic I/2 a III/03321 (ul. Štefánikova a Masarykova) odbočit vlevo a pokračovat po silnici I/2 (ulice Masarykova) až na okružní křižovatku silnic II/126, III/03322 a I/2, zde odbočit prvním výjezdem a pokračovat po silnici II/126 na novou okružní křižovatku silnic II/126 a III/03321, objížďka je obousměrná. Mapka.

(red)

Zavřít menu