Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací z důvodu „Stavební úpravy – Reko MS Kutná Hora – Radnická“ bude ode dne 8. 6. 2015 do dne 14. 6. 2015 uzavřena komunikace Radnická v úseku od křižovatky s ul. Bartolomějská po vjezd, výjezd na parkoviště MěÚ  Kutná Hora, Radnická 178.

.
Jednosměrná objížďka povede po místních komunikacích Pirknerovo náměstí, ul. Česká, Václavské náměstí, ul. Lierova, ul. Husova do ul. Bartolomějské viz mapka.

(tz)

.

Zavřít menu