Kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací z důvodu „Stavební úpravy – Reko MS Kutná Hora – Havířská stezka, Sportovců“ bude od 7. července do 25. července 2014 úplně uzavřena místní komunikace Sportovců (od křižovatky s ul. U Lorce po křižovatku s ul. Krátká) v  Kutné Hoře – Šipší. Mapka.

.
Objížďka není stanovena.
.

Zavřít menu