Kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací z důvodu propojení kotelen a pokládky teplovodního potrubí bude od 27. července do 30. srpna 2014 úplně uzavřena místní komunikace Jiráskovy sady v křižovatce s ul. Nerudova a přilehlý chodník podél komunikace ul. Nerudova od křižovatky s ul. Školní po křižovatku s ul. Ostašova. Mapka.

 

Objížďka není stanovena.
.

Zavřít menu