Kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací z důvodu „Stavební úpravy – Reko MS Kutná Hora – Havířská stezka, Sportovců“ bude od 23. června do 8. července 2014 úplně uzavřena místní komunikace Sportovců  od křižovatky s ulicí Waldhauserova po křižovatku s ulicí U Lorce. Mapka.

.
Objížďka povede ulicemi Walhauserova, U Lorce a Sportovců.

 

.

.

Zavřít menu