Kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací z důvodu „Stavební úpravy – Reko NTL plynovodu a přípojek – Vojtěšská, Na Kavkách“ bude od 5. června do 27. června 2014 úplně uzavřena místní komunikace Vojtěšská v městské části Žižkov od křižovatky s ulicí Nálepkova po křižovatku s ulicí Bělocerkevská. Mapka.

.
Obousměrná objížďka povede ul. Nálepkovou, Na Kavkách a Bělocerkevskou.

 

.

Zavřít menu