Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací kvůli rekonstrukci kanalizačního řadu bude ode dne 17. prosince 2015 do dne 21. prosince 2015 uzavřena místní komunikace Zelenkova od křižovatky s ul. Puškinská po křižovatku s bezejmennou ulicí vedoucí ke sportovní hale. Objížďka povede po místních komunikacích. Mapka…

 

:

Zavřít menu