Ve dvou etapách budou na začátku května z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu po dobu opravy povrchu komunikace po vybudování nového kanalizačního řadu úplně uzavřeny ulice Na Bylance  a Zelená hora v Kutné Hoře (viz mapka). Objížďka není stanovena. ………………………………………………….

První etapa – ode dne 30. 4. 2013  do dne 3. 5. 2013. Úplná uzavírka místní komunikace  Na Bylance od křižovatky se silnicí  č.III/3377 ul. Táborská po křižovatku s místní komunikací Zelená hora v Kutné Hoře.

Druhá etapa – ode dne 4. 5. 2013  do dne 10. 5. 2013. Úplná uzavírka místní komunikace Zelená hora od  křižovatky se silnicí č. III/3377 ul. Táborská po křižovatku s  místní komunikací Na Bylance v Kutné Hoře.

 

.

Zavřít menu