Na konci třetího dubnového týdne se v Čáslavi uskutečnila další z řady bezpečnostně – preventivních akcí pod názvem „CIZINEC“, zaměřená na obchody provozované zejména cizími státními příslušníky. Bylo zkontrolováno celkem devět provozoven a dvě ubytovací zařízení v Čáslavi. ………………………………………………………….

Akce začala brzy dopoledne paralelním výjezdem tří skupin, z nichž v každé měli zastoupení jednotliví policisté a pracovníci ze státní správy a samosprávy. K součinnostní akci byli kromě policistů z OO PČR Čáslav a dalších policistů v rámci Územního odboru Policie ČR v Kutné Hoře, přizváni i Cizinecká policie z Kutné Hory, Celní správa z Kolína, psovodi z Vojenské policie Tábor se psy na vyhledání drog, Městská policie v Čáslavi, ČOI Praha, ŽÚ Čáslav a HZS preventisté Kutná Hora.

Předmětem a cílem akce byla kontrola dodržování pobytového režimu cizinců a pravosti a platnosti předkládaných cestovních dokladů, legálnosti pobytu cizinců na našem území, pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, dodržování pracovně-právních předpisů a předpisů o pobytu cizinců na území České republiky se zaměřením na výkon nelegální práce cizinců. Dále také problematika pátrání se zaměřením na odhalování porušování celních a daňových předpisů v souvislosti s dovozem zboží, nekolkovaných cigaret a alkoholu, prodeje falzifikátů, výskytu omamných a psychotropních látek. Kontrolováno bylo například i dodržování předpisů požární bezpečnosti, se zaměřením na vyznačení únikových cest, zapojení elektřiny či vybavenost prodejen a ubytovacích zařízení ručními hasicími přístroji, případně jejich platné revize.

„Úvodem je třeba říci, že důslednými kontrolami nebyl zjištěn výskyt falzifikátů či nekolkovaných cigaret či alkoholu, nebyly zjištěny žádné přestupky na úseku celních a daňových předpisů. Rovněž všechny kontrolované osoby měli u sebe předepsané doklady a jejich pobyt byl vyhodnocen jako legální. V jednom případě byl při kontrole na ubytovnách zjištěn výskyt občanského průkazu, který procházel v pátrání Schengenu. Průkaz byl zajištěn, odeslán na příslušnou instituci a majiteli byl vystaven náhradní doklad totožnosti,“ konstatoval vedoucí oddělení OOP Čáslav Lubomír Vilímek, který zásah vedl.

Bylo zkontrolováno celkem devět živnostenských provozoven a dvě ubytovací zařízení v Čáslavi, dále celkem šedesát osob, v případě cizích státních příslušníků také pravost jejich dokladů.

„Prohřešky či nedostatky byly zjištěny na úseku požární ochrany a to zejména neplatné revize u hasicích přístrojů, zastavěné a neoznačené únikové cesty, neoznačené hlavní uzávěry vody-elektřiny popřípadě plynu, a to ve všech kontrolovaných provozovnách, včetně ubytovacích zařízení. Byla stanovena lhůta pro odstranění těchto zjištěných nedostatků,“ doplnil Lubomír Vilímek.

Prohřešky byly zaznamenány i na úseku živnostenského zákona, kdy mnozí provozovatelé, zejména z řad cizinců, nedokázaly předložit ke kontrole fakturační listy.

Byl zjištěn i výskyt užívání razítka s osobou provozovatele, který ovšem již v dané provozovně řadu měsíců nepůsobí, některé nedostatky s označením provozoven i označování nabízeného zboží apd. Provedenou kontrolou inspektorů z ČOI bylo v jedné z provozoven zjištěno protiprávní jednání, týkající se označování prodávaného zboží, které nebylo opatřeno v českém jazyce. Na místě udělena pokuta ve výši 4.000,-Kč (včetně správního poplatku).  Zboží bylo ihned staženo z nabídky prodejce do doby, než bude závada odstraněna. Další zjištění, týkající se špatného označování a prošlého drogistického zboží bylo oznámeno na Krajskou hygienickou stanici.

 (tz, red)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu