Od 16. září do 27. září 2013 proběhne ve dvou etapách z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění stavebních prací při výstavbě propojení kanalizačního řadu na koncovou šachtu a opravy povrchu komunikací dopravní uzavírka ulic U Kamene a K Jakubu na Karlově v Kutné Hoře. ………………………………………………………………………………………………….

Uzavírka prvního úseku: V době ode dne 16. 9. 2013 do dne 19. 9. 2013 bude uzavřena místní komunikace U Kamene od křižovatky s ulicí K Jakubu (mapka). Objížďka není stanovena.

Uzavírka druhého úseku: V době ode dne 19. 9. 2013 do dne 27. 9. 2013 bude uzavřena místní komunikace v křižovatce ulic U Kamene a K Jakubu (mapka). Objížďka není stanovena.

 

.

Zavřít menu