Dopravní uzavírka ulice K Jakubu v Kutné Hoře

Ode dne  28. března 2013 do 15. dubna 2013 bude z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu vybudování nových kanalizačních přípojek uzavřena místní komunikace K Jakubu (viz  orientační mapka) od čp.71 po křižovatku s ulicí Na Brunclíku čp. 178 v Kutné Hoře. Objížďka není stanovena.

 

.