Na sklonku října se v Kutné Hoře v prostorách Okresního soudu sešli poprvé členové multidisciplinárního „Týmu pro oběti trestných činů“, a to v rámci projektu „Proč zrovna já?“. Tento projekt je realizován Probační a mediační službou České republiky (dále PMS ČR) z prostředků Evropského sociálního fondu (OP LZZ). …………………………………….

Projekt „Proč zrovna já?“ navazuje na předešlé úspěšné projekty poradenství pro oběti trestných činů. Tyto projekty byly realizované PMS ČR ve spolupráci s Asociací občanských poraden. Současný projekt probíhá ve 30 městech ČR, kde fungují „Poradny pro oběti trestných činů“ při střediscích PMS ČR. Aktivity těchto poraden se postupně rozšiřují o spolupráci s dalšími dodavateli služeb. Jednání se zúčastnili zástupci justičních, veřejných, samosprávných a nevládních institucí a subjektů: Policie České republiky (Kutná Hora a Čáslav), Okresní státní zastupitelství, Okresní soud, Městský úřad Kutná Hora, Pedagogicko-psychologická poradna, o.s. Povídej, Respondeo, o.s., a středisko PMS ČR Kutná Hora.

Na základě předchozích zkušeností se projekt zaměřuje na rozvoj spolupráce na místní úrovni mezi relevantními organizacemi (státními i nestátními) právě formou „Týmu pro oběti“. V úvodu setkání zmínila Eva Filipová, regionální vedoucí PMS ČR pro Střední Čechy činnost služby ve prospěch obětí trestných činů a uvítala rozšíření nabídky služeb díky projektu. Regionální koordinátor projektu Jakub Šebek informoval přítomné o dosavadním průběhu projektu. Během jednání podala Jana Komárková informace o službách poradny pro oběti v rámci střediska PMS v Kutné Hoře a byly rovněž diskutovány další možnosti a využití Týmu pro oběti na území města. Ze strany zástupců Policie ČR, státního zastupitelství a soudu sděleny dosavadní zkušenosti s novým zákonem o obětech trestných činů a také se představily dvě nestátní neziskové organizace – o.s. Povídej a Respondeo, o.s. Účastníci se shodli, že vzájemná spolupráce na místní úrovni v rámci Týmu pro oběti bude nadále pokračovat, jelikož ji považují za potřebnou a užitečnou v zájmu obětí trestných činů.

(tz)

.

Zavřít menu