Losování a vyhodnocení soutěže Kutnohorských listů se uskuteční 11. ledna
Tehdejší starosta města RNDr. Ivo Šanc při převzetí originálu zápisu města na Listinu světového a kulturního dědictví UNESCO z rukou ministra kultury Pavla Tigrida. Foto: J. Valoušková

Děkujeme všem účastníkům soutěže, vyhlášené při příležitosti výročí zápisu města na listinu Unesco. Losování a vyhodnocení se uskuteční 11. ledna. Ve stejný den zveřejníme výsledky na webových stránkách Kutnohorských listů a FB města.

red

Zavřít menu