Soutěž Kutnohorských listů při příležitosti výročí zápisu města na seznam UNESCO

Víte, kdy byla Kutná Hora zapsána na seznam UNESCO? Kdo a kdy předával originál listiny tehdejšímu starostovi města Ivu Šancovi? Kde a do kdy je k vidění výstava Jak to bylo před UNESCEM, která dokládá proměny historického jádra města Kutné Hory? Zapojte se do soutěže Kutnohorských listů. 

Odpovědi na otázky lze zasílat do 31. 12. 2020 na adresu pravdova@mu.kutnahora.cz. Bližší informace k soutěži jsou zveřejněny na přiloženém letáku, nebo v prosincovém vydání tištěné podoby Kutnohorských listů.

red

Zavřít menu