Městský úřad informuje: Nabídka pronájmů, pachtů a prodeje

PRONÁJMY

Nebytové prostory

Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v I. patře budovy čp. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora-Malín, za roční nájemné ve výši 6.000 Kč (+ paušál za služby 2.000 Kč/rok). Účel užívání předmětu nájmu: klubovna. Žadatel musí být partner projektu, místní spolek nebo organizace, jejíž aktivity jsou ve veřejném zájmu, a které nerealizují zisk. Nabídky lze podat písemně do 10:00 hod. Dne 31.12.2018.

Výběrové řízení č. SN 18/18 na pronájem prostor sloužících podnikání v Kutné Hoře ve sportovní hale Klimeška. Jedná se o pronájem bufetu, prostoru před bufetem za účelem umístění stolků a prostoru snídárny. Prohlídky prostor se uskuteční dne 19.7.2018 od 10.00 hodin a dne 8.8.2018 od 15.00 hodin. Uzávěrka přihlášek je dne 13.8.2018 ve 13.00 hodin. Veškeré informace jsou k dispozici na úředních deskách Městského úřadu Kutná Hora a webové adrese (viz níže).

Bytové jednotky

Výběrové řízení č. SN 14/18 (dražba nájemného) na pronájem bytu č. 6, ul. Kollárova, č.p. 589 v Kutné Hoře, o velikosti 2 + kk a celkové ploše zhruba 71 m2. Cena minimálního měsíčního nájemného je 7 100 Kč. Prohlídka bytu se uskuteční 25.7.2018 v 15.00 hodin. Uzávěrka přihlášek je dne 13.8.2018 ve 14:00 hodin.

Výběrové řízení č. SN 15/18 (pro uchazeče dle sociální potřebnosti) na pronájem bytu č. 7, ul. Benešova, č.p. 635 v Kutné Hoře, o velikosti 4 + 1 a celkové ploše zhruba 100 m2. Cena měsíčního nájemného je 4 604 Kč. Prohlídky bytu se uskuteční dne 23.7.2018 v 15.00 hodin, 6.8.2018 ve 14.00 hodin a 20.8.2018 v 15.00 hodin. Uzávěrka přihlášek je dne 27.8.2018 ve 14:00 hodin.

Výběrové řízení č. SN 16/18 (pro uchazeče dle sociální potřebnosti) na pronájem bytu č. 9, ul. Ortenova, č.p. 83 v Kutné Hoře, o velikosti 2 + 1 a celkové ploše zhruba 63 m2. Cena měsíčního nájemného je 2 925 Kč. Prohlídky bytu se uskuteční dne 23.7.2018 v 15.30 hodin, 6.8.2018 ve 14.30 hodin a 20.8.2018 v 15.30 hodin. Uzávěrka přihlášek je dne 27.8.2018 ve 14:00 hodin.

Výběrové řízení č. SN 17/18 (dražba nájemného) na pronájem bytu č. 5, ul. Vocelova, č.p. 613 v Kutné Hoře, o velikosti 1 + 1 a celkové ploše zhruba 50 m2. Cena minimálního měsíčního nájemného je 5 700 Kč. Prohlídky bytu se uskuteční 25.7.2018 ve 14.00 hodin a 8.8.2018 v 15.00 hodin. Uzávěrka přihlášek je dne 15.8.2018 ve 14:00 hodin.

PACHTY

Záměr Města Kutná Hora propachtovat části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Kutná Hora k zahrádkářským účelům.

Záměr Města Kutná Hora propachtovat části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Kutná Hora k zahrádkářským účelům.

PRODEJ

Výběrové řízení č. M 2/18 na prodej nemovitých věcí v k.ú. Malín: pozemky p.č. 1 o výměře 936 m2, p.č. 2 o výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2, p.č. 4 o výměře 61 m2 a dále stavba č.p. 167 na pozemku p.č. 1, ul. Pod Školou, Malín, Kutná Hora. Uzávěrka přihlášek je dne 9.8.2018 ve 14:00 hodin.

Celá znění výběrových řízení a záměrů včetně podmínek jsou zveřejněna na úředních deskách Městského úřadu Kutná Hora a webové adrese: www. mu.kutnahora.cz, pod odkazem „úřední deska“.

Kontakt: Odbor správy majetku MÚ Kutná Hora (tel: 327 710 170)