Městský úřad Kutná Hora informuje: Svoz tříděného odpadu „z ulice“ v říjnu

Dle harmonogramu svozu tříděného odpadu „z ulice“ v roce 2018 bude probíhat v říjnu mobilní svoz rostlinného odpadu z ulic dle městských čtvrtí:

22.10. – Vnitřní město, Vrchlice, Hlouška, Šipší, Karlov

23.10. – Žižkov, Kaňk

24.10. – Sedlec, Malín, Neškaredice, Perštejnec, Poličany

Pro tento svoz mohou občané den před svozem, připravit na místo svých sběrných nádob rostlinný odpad – plevel, listí, proutí z ořezaných stromů, keřů a živých plotů. Pro tento svoz zabalte odpad tak, aby jej bylo možné snadno uchopit a naložit, nejlépe do pytlů. Odpad v pytlích nesmí být shnilý.

Dále bude probíhat mobilní svoz objemného odpadu:

8.10. – Vnitřní město, Vrchlice

9.10. – Žižkov

10.10. – Hlouška, Šipší

15.10. – Kaňk

16.10. – Sedlec, Malín

17.10. – Karlov, Neškaredice, Perštejnec, Poličany

Pro tento svoz mohou občané připravit na místo svých sběrných nádob objemný odpad do max. váhy 1 ks 80 kg. Sváží se nábytek, dřevo, koberce, linolea, pohovky, křesla apod. Objemné odpady odkládejte na stanoviště před dnem svozu. Odložený odpad nesmí omezovat průchodnost a průjezdnost komunikací, nesmí ohrožovat zdraví a bezpečnost osob a dopravy. Do tohoto svozu nepatří elektrozařízení!

Více informací na stránkách Města Kutná Hora https://mu.kutnahora.cz v sekci MÚ informuje/Odpadové hospodářství.K. Hladíková, MěÚ K. Hora-

Zavřít menu