Obecní živnostenský úřad informuje

Úřední doba: Pondělí 08:00 – 11:00, Středa 13:30 – 16:30

Mimo úřední dobu je Odbor obecní živnostenský úřad uzavřen.

V nezbytných případech lze získat informace na níže uvedených kontaktech:

Bc. Macháčková Gabriela, vedoucí oddělení registrace

tel.: 327 710 244, e-mail: zivnost@kutnahora.cz

Ing. Radim Kotlář, vedoucí odboru

tel.: 327 710 245, e-mail: zivnost@kutnahora.cz

Zdvořile Vás žádáme, abyste zdejší úřad osobně navštěvovali pouze v nejnutnějších případech.

Volte prosím přednostně některou z možností elektronické komunikace (elektronické podání živnosti – formulář na www.rzp.cz, datová schránka úřadu – b65bfx3, prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem).

V případě písemného podání využijte formuláře a pokyny k jejich vyplnění na internetu https://mu.kutnahora.cz/mu/formulare-4 . Vyplněný formulář lze zaslat poštou nebo dodat na podatelnu úřadu – Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora.

Upozorňujeme podnikatele, že živnostenský zákon nestanoví povinnost podnikatele oznámit přerušení provozování živnosti na zdejším úřadu.

V případě evidence u Úřadu práce:

Úřad práce nevyžaduje pro zařazení do evidence přerušení živnosti u Obecního živnostenského úřadu. Vyžaduje doklad od Okresní správy sociálního zabezpečení (u Billy) pro úřad práce (pro zařazení do evidence uchazečů).

POPLATKY

Hotovostní platby nejsou možné. Poplatek lze uhradit v úřední době na pokladně v přízemí hlavní budovy (č. kanceláře 002), převodem na účet MěÚ Kutná Hora (nebo složenkou): č.ú. 19/0444212389/0800, v.s.: 31601, k.s.: 0379, specifický symbol IČO nebo rodné číslo.

 

Zavřít menu